Nou reglament en relació als aliments

El Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada a les persones consumidores ha esdevingut d’aplicació obligatòria a partir de finals de l’any passat. Una de les novetats més importants de la norma és la necessitat d’identificar els catorze grups d’aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies a les persones consumidores quan aquests grups d’aliments es fan servir en el procés de fabricació o preparació d’un producte alimentari.

Podeu trobar tota la informació en relació a aquesta norma a la guia de la Generalitat de Catalunya que us adjuntem a continuació. Aquesta guia va adreçada als consumidors, als establiments on s’ofereix qualsevol tipus de menjar (bars, restaurants, cafeteries, etc.), als establiments on es venen aliments sense envasar o envasats per ells mateixos (pastisseries, carnisseries, etc.) i als establiments que venen aliments a distància.

Guia alimentària – Generalitat de Catalunya

espagueti

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

You may also like...