Guia de contractes

Aquesta setmana el Servei d’Ocupació de la Seguretat Social ha publicat la guia de contractes actualitzada. En aquest document trobem classificats els diferents tipus de contractes i les principals novetats i canvis normatius que els afecten.

S’estructura en quatre parts diferenciades, on cada una d’elles està formada per un dels quatre models de contractes de treball que existeixen actualment (indefinit, temporal, formació i pràctiques). Cada contracte inclou extensament totes les particularitats, clàusules i característiques que el compon.

 

Descarregar guia de contractes

guia_contratos

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

You may also like...