Nou Reglament Europeu de protecció de dades

La normativa de protecció de dades té per objecte garantir i protegir, en el que concerneix el tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques. Aquesta premisa legal imposa al titular, una sèrie d’obligacions destinades a garantir que el tractament de les dades es realitzi de manera segura. Aquesta normativa afecta a totes les dades que fan referència a les persones físiques registrades sobre qualsevol suport, sigui informàtic o no.

La normativa de protecció de dades és d’obligat compliment per qualsevol empresa, club, organització, institució, etc. que per l’ús de la seva activitat reculli dades de caràcter personal, és a dir, gairebé la totalitat de les mateixes. L’incompliment d’aquestes obligacions pot implicar greus sancions al responsable.

A partir del 25 de maig d’aquest any, es començarà a aplicar el nou Reglament Europeu de protecció de dades personals (RGPD 2016/679). A més, aquesta norma europea, anirà acompanyada d’una nova Llei Orgànica de Protecció de Dades, que desenvoluparà part de la normativa.

Per qualsevol dubte posi’s en contacte amb nosaltres, per les vies habituals de comunicació, i li informarem quins passos a seguir i les principals novetats i canvis amb l’entrada en vigor de la nova normativa.

rgpd

You may also like...