FISCAL

Els nostres serveis fiscals tenen com a objectiu principal oferir un assessorament tributari a empreses i particulars de qualitat. Amb una llarga experiència en aquest camp i tenint present les constants novetats que van sorgint, analitzem cada cas en concret i suggerim l’opció de planificació fiscal més òptima pel client.

Els principals tràmits que realitzem en l’àrea fiscal són:

  • Constitució de societats i alta davant de l’organisme corresponent.
  • Alta d’empresa com a persona física.
  • Plans de viabilitat en la creació de nous negocis.
  • Assessorament i resolució de tot tipus de consultes sobre temes fiscals.
  • Preparació, presentació i assessorament de declaracions d’impostos: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats, Impost sobre el Valor Afegit (IVA), impost sobre estimació directa i objectiva (mòduls), etc.
  • Preparació i tramitació d’escrits i recursos dirigits a l’Administració Tributària.
  • Informació sobre noves normatives i resolucions d’interès pels nostres clients.
  • Representació de l’empresa en inspeccions tributàries.