ASSEGURANCES

En quan a les assegurances treballem com a sub-agents de la corredoria Jurisa. Li oferim la pòlissa que més s’adapti a les seves necessitats i li revisem periòdicament, sempre a la recerca de la més òptima pel client tan a nivell econòmic com de cobertures.

    •  Anàlisi dels riscos als que està exposat el client, proposant un projecte personalitzat per cobrir les seves necessitats.
    • Realització d’un informe d’estudi comparatiu de les pòlisses amb diferents companyies asseguradores.
    • Revisió de les pòlisses en actiu dels nostres assegurats, actualitzant-ne els preus i les cobertures.
    • Gestió dels sinistres. Defensem els interessos dels clients davant de les companyies asseguradores.
    • Estratègies per la disminució de costos.