ALTRES SERVEIS

 
    • Assessorament jurídic: dret mercantil, dret civil, dret penal i dret familiar.
    • Serveis d’estrangeria en general.
    •  Canvi de titular de vehicle davant de Trànsit.
    • Obtenció i renovació de targetes de transport.