Tagged: Estimació objectiva

Principals novetats pel règim de mòduls

El passat 27 de novembre es va publicar al BOE les noves modificacions de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’ordre HAP/2222/2014, on es desenvolupa el nou...