Guia de contractes

Aquesta setmana el Servei d’Ocupació de la Seguretat Social ha publicat la guia de contractes actualitzada. En aquest document trobem classificats els diferents tipus de contractes i les principals novetats i canvis normatius que els afecten.

S’estructura en quatre parts diferenciades, on cada una d’elles està formada per un dels quatre models de contractes de treball que existeixen actualment (indefinit, temporal, formació i pràctiques). Cada contracte inclou extensament totes les particularitats, clàusules i característiques que el compon.

 

Descarregar guia de contractes

guia_contratos

You may also like...